Just nu‎ > ‎

Ansök om JAK-poäng

JAK-POÄNG FÖR ENERGIUTVECKLING

 

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Gävleborgs län har beslutat att årligen ställa de poäng partiets konto på JAK Medlemsbank genererat till förfogande för den eller de i Gävleborgs län som vill investera i eller utveckla sol, vind och biogas.

 

Vem kan söka?

Enskilda personer, ideella organisationer, sociala företag samt ekonomiska före- ningar och företag med högst tio anställda. Endast utvecklingsarbete och inves- teringar som genomförs i Gävleborgs län kan komma ifråga.

 

Anställda av och ledamöter i styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Gävleborgs län kan inte få stöd av partiets JAK-poäng.

 

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska omfatta följande uppgifter.

 

  • Sökandes namn och postadress, telefonnummer och e-postadress.
  • Om sökanden är annan än fysisk person, namn på ansvarig/kontaktperson.
  • Person- eller organisationsnummer.
  • En detaljerad projekt-/investeringsbeskrivning – mål/syfte och förväntat resultat, medel/gemenomförande och teknik, kostnader och eventuella intäkter samt finansiering (egen, JAK-lån och eventuell övrig finansiering genom bidrag och andra lån).
  • Godkännande av att JAK Medlemsbank har rätt att begära kreditupplys- ningar på och en ekonomisk bedömning av sökanden.

 

Redovisning

Senast sex månader efter att investeringen/projektet är avslutat ska detta redovi- sas till styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Gävleborgs län. Redovisningen ska innehålla en utvärdering och en ekonomisk redogörelse.

 

När kan JAK-poängen sökas?

Ansökan om JAK-poäng kan ske löpande under året. Minst en gång per år ska styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Gävleborgs län skicka ut information till alla medlemmar om möjligheten att söka poäng.

 

När fattas beslut?

När ansökan om JAK-poäng inkommit till styrelsen fattar styrelsen beslut om ansökan ska godkännas eller ej samt hur många poäng som ska ställas till förfogande. De ansökningar som inkommit och godkänts till JAK Medlemsbank för kreditvärdighetsbedömning.

 

Vilka fattar beslut?

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Gävleborgs län fattar beslut. I det fall flera ansökningar inkommit rangordnas ansökningarna. Därefter gör JAK Medlemsbank en kreditvärdighetsbedömning. Miljöpartiets styrelse kan tillsätta en referensgrupp som stöd för sitt beslut.

 

När får de som sökt besked?

JAK-poängen delas ut löpande under året och de som sökt får besked så snart styrelsen behandlat ärendet och JAK Medlemsbank har gjort en kreditprövning.