Distriktsstyrelsen

MP Gävleborgs styrelse består av ordinarie ledamöter och ersättare och är valda av årsstämman. Kontakta oss gärna om det är något du undrar eller har synpunkter på. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden och de är öppna för alla medlemmar. Oftast sker de per skype, så om du vill delta får du instruktioner från vår politiska sekreterare.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordinarie

Karin Jansson, ordförande, AU

karin.jansson@mp.se

Joann Ling, ordförande, AU

Bengt Samuelsson, kassör, AU

Kristoffer Hansson

kristoffer.epost@gmail.com

Britt-Marie Rosenqvist

britt-marie.rosenqvist@mp.se

Elisabeth Blomgren

Nanok Stagnell

Ersättare

Olga Ilina


Revisorer

Roger Persson

Emmely Hornborg

Revisorsersättare

Ann-Katrin Myles

Valberedning

Kiki Larsson
Anders Eriksson
Anita Wallin
Johan Toll
Bodil Valero

Anställd

Anders Hällbom

026-156579

072-2178157

anders.hallbom@mp.se