Distriktsstyrelsen

MP Gävleborgs styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare och är valda av årsstämman. Kontakta oss gärna om det är något du undrar eller har synpunkter på. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden och de är öppna för alla medlemmar. Oftast sker de per skype, så om du vill delta får du instruktioner från vår politiska sekreterare.

Kontaktuppgifter till styrelse

Ordinarie
Bengt Samuelsson, sammankallande, kassör, AU
070-625 26 38
bengt.samuelsson@soderhamn.com

Marianne Höglund, sammankallande, AU
070-684 54 61
029085377@telia.com

Kåge Wallner, AU
072-739 30 89
kage@wallner.nu

Henrik Sundberg
070-549 57 66
ahsundberg@gmail.com

Ewa Ahari
070-356 31 24
ewa.ahari@outlook.com

Mira Rutanen
073-958 95 42
mira.rutanen@mp.se

Anders Skogh
070-344 07 68
andersskogh@gmail.com

Ersättare

Ylva Bandmann
070-750 34 70
ylva.bandmann@gavle.se

Lisbeth Embretsen
073-5603582
lisa.embretsen@gmail.com

Johan Toll
070-633 05 07
johan.toll@bollnas.se

Kristoffer Hansson
070-348 88 81
kristoffer.epost@gmail.com

 
 

 
 
 

Revisorer
Lena Husén
070-5257495
lena_husen@hotmail.com

Anarbek Asylbashev
072-321 31 96
anarbek.asylbashev@bollnas.se

Ann-Katrin Myles
070-280 20 05
akmyles@gavlenet.se

Valberedning

Britt-Marie Rosenqvist
0278-14540
070-3945472
britt-marie.rosenqvist@mp.se

Kiki Larsson
073-3649106
krukmakeriet@spray.se

Per Palm
072-241 79 86
per.palm@mp.se

Peter Perskull
073-804 83 88
Peterperskull@gmail.com

Anställd

Evelina Johansson
026-156579
072-2178157
evelina.johansson@mp.se