Distriktsstyrelsen

MP Gävleborgs styrelse består av ordinarie ledamöter och ersättare och är valda av årsstämman. Kontakta oss gärna om det är något du undrar eller har synpunkter på. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden och de är öppna för alla medlemmar. Oftast sker de per skype, så om du vill delta får du instruktioner från vår politiska sekreterare.

Kontaktuppgifter till styrelse

Ordinarie

Ylva Bandmann, ordförande, AU

ylva.bandmann@mp.se

Karin Jansson, ordförande, AU

karin.jansson@mp.se

Bengt Samuelsson, kassör, AU

Ewa Ahari

Kristoffer Hansson

kristoffer.epost@gmail.com

Britt-Marie Rosenqvist

britt-marie.rosenqvist@mp.se

Joann Ling

Ersättare

Olga Ilina

Anders Schröder 

Elisabeth Blomgren


Revisorer

Anarbek Asylbashev

Roger Persson

Ann-Catrin Myles

Valberedning

Lina Johnsson, sammankallande

Bodil Valero

David Ling

Johan Nilsson

Johan Toll 

Anita Wallin

Ann-Catrin Bergman

Anställd

Anders Hällbom

026-156579

072-2178157

anders.hallbom@mp.se