Distriktsstyrelsen

MP Gävleborgs styrelse består av ordinarie ledamöter och ersättare och är valda av årsstämman. Kontakta oss gärna om det är något du undrar eller har synpunkter på. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden och de är öppna för alla medlemmar. Oftast sker de digitalt, så om du vill delta får du instruktioner från vår politiska sekreterare.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordinarie


Ersättare


Revisorer


Valberedning


Anställd