Kontakt

MP Gävleborgs styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare och är valda av årsstämman. Kontakta oss gärna om det är något du undrar eller har synpunkter på. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden och de är öppna för alla medlemmar. Oftast sker de per skype, så om du vill delta får du instruktioner från vår politiska sekreterare.

Kontaktuppgifter till styrelse

Ordinarie
Ordinarie
Ylva Bandmann, sammankallande, AU
026-18 14 36
070-650 34 70
y.m.bandmann@gmail.com

Johan Toll, sammankallande, AU
070-633 05 07
johan.toll@bollnas.se

Bengt Samuelsson, kassör, AU 
0270-412 09
0706-25 26 38
bengt.samuelsson@soderhamn.com


Kåge Wallner
0650-93089
072-739 30 89
kage@wallner.nu

Ewa Ahari
026-25 96 48
070-356 31 24
ewa.ahari@outlook.com

Mira Rutanen
073-958 95 42
mira.rutanen@mp.se 
 
Kristoffer Hansson
070-348 88 81
kristoffer.epost@gmail.com

Ersättare
Lisbeth Embretsen
0735603582
lisa.embretsen@gmail.com

Linnea Gåsberg
linneagberg@hotmail.com

Pau Bota
pbota@hotmail.com

Britt-Marie Rosenqvist
070-3945472
britt-marie.rosenqvist@mp.se Adjungerade
Karin Jansson
026-53 14 03
072-505 71 14
karin.jansson@mp.se

Anders Schröder
070-343 64 16
schroderanders@gmail.com

Revisorer
Anarbek Asylbashev
072-321 31 96
anarbek.asylbashev@bollnas.se

Olov Östlund
070-5488907
olov.ostlund@mp.se

Lena Husén
0650-97155
070-5257495
lena_husen@hotmail.com 

Valberedning
Ulla Persson
ullapersson1947@gmail.com

Mats Sundberg
0290-103 27 
073-692 69 70 
mats.sundberg@hos.sandnet.se

Bodil Valero
bodil.ceballos@gmail.com

Anställd
Anders Hällbom
026-156579
072-2178157
Anders.hallbom@mp.se